دکور پنل

با سابقه درخشان

فروشگاه دکور پنل با 10سال سابقه درخشان در تولید پنل های گچی سه بعدی و اجرا پنل های سه بعدی و همچنین ساخت قطعه گچی و قالب همواره در خدمت هموطنان عزیز بوده است

کودک

نوجوان

بزرگسال

تاریخچه دکور پنل

دیوارپوش های طرح سه بعدی سالهاست که در کشورهای غربی و اروپایی تولید و استفاده می شود ولی تقریباً در کشور ما محصول جدیدی به حساب می آید

فروشگاه دکورپنل با 10سال سابقه درخشان در تولید پنل های گچی سه بعدی و اجرا پنل های سه بعدی و همچنین ساخت قطعه گچی و قالب همواره در خدمت هموطنان عزیز بوده است

همچنین با توجه به سفارش و سلیقه مشتری عزیز پنل ها در ابعاد مختلف تولید میشود

خدمات

اطلاعیه