نصب پنل حصیری

پنجشنبه، 9 اسفند 139

نصب پنل حصیری
پنل حصیری را میتوان به دو نوع نصب کرد
۱.پنل ها به صورت ایستاده
۲.پنل ها به صورت خوابیده
   در صورت ایستاده نصب کردن پنلها ابتدا یک خط تراز از اولین جایی که قرار است پنلها نصب شود به صورت ایستاده روی دیوار میکشیم پنلها میباستی مطابق با این خط صاف نصب گردد تا همگی در یک خط و ردیف قرار گیرند 
دررصورت خوابیده یا افقی نصب کردن پنل بایستی خط تراز را به صورت خوابیده رسم کرد و پنلها را مطابق خط نصب کرد .
در تمام ردیف پنلهای نصب شد میبایستی محل دور زدن شلنگ را برش داد تا شلنگ زیر پنل نماند و یا اینکه اگر در اینده شلنگ دچار خاموشی یا خرابی شد بتوان شلنگ را بیرون اورد و شلنگ نوری دیگری جایگزین کرد
برای نصب پنل میتوان از چسب کاشی استفاده کرد.پشت پنل چهار یا پنج لقمه چسب کاشی به اندازه تقریبا  یک گردو برای هر پنل کافی میباشد پنل را کمی فشار داده تا کاملا به دیوار بچسبد 
بعد از نصب اولین ردیف پنل ها اکنون بایستی شلنگ نوری (بسته به سلیقه مشتری تک رنگ یا هفت رنگ)را در زیر بال پنل حصیری قرار داد .شلنگ بایستی بدون پیچ خوردگی زیر بال پنل قرار گیرد .هر پنل دارای برجسته گی پشت ماهی مانند است و شلنگ نوری را با  چسب ۱ ۲ ۳ به  زیر بال پنل میچسبانیم تا در جای خود ثابت شود واز روبرو  و طرفین اصلا دیده نشود .شلنگ نوری پشت پنل کاملا مخفی خواهد شد و قسمت نوری ان رو به دیوار خواهد بود تا نور به دیوار تابیده و به بیرون منعکس شود
بعد از نصب اولین ردیف شلنگ نوبت به نصب دومین ردیف پنل میرسد .در ردیف دوم باید یک پنل را با اره از وسط بریده و در اول ردیف دوم قرار داد نصف پنل بخاطر این است که پنل ها کنار هم نباشد و به صورت حصیر چین قرار گیرد. سپس نوبت دومین ردیف نصب شلنگ میرسد .نصب پنل و نصب شلنگ همینطور ادامه پیدا میکند  تا به ابعاد دلخواه یا از پیش تعیین شده برسد.