پنل گچی .طرح بند باز

جمعه، 5 بهمن 1397 11


پنل گچی طرح بند باز مناسب برای فضاهای بزرگ 
گچ پلیمری قابلیت برش و رنگ پذیری